Utleigerutinar

 

 • Hytta leigast ut etter først til mølla prinsippet.
   

 • Hytta kan leigast ut til alle.
   

 • Avestilling mindre en sju(7) dagar før leigeperiode,  medfører betaling for legeperiode.
   

 • Leiga skal vere innbetalt til:
  Konto: 3705.11.27871
  før leigeperioden tek til.

   

 • Bruk av båt skjer på eige ansvar  -  Vis sjøvett!

Hugseliste

 

Ved Ankomst:

 

 1. Opne stoppekran ute ( sjå oppslag i gangen )
   

 2. Skru opp hoved vasskran for oppvaskemaskin.
   

 3. Sett i kontakt for fjernsyn ( parabolen står i )
   

 4. Ved bruk av utepeis, husk på å skru opp spjeld ( håndtak står på utsida av pipa )
   

 5. Dyner og puter til madrasser på hems ligg i klesskapa på soveromma.
   

 6. Ved til ovn / utepeis ligg ute - under veranda.

   

Ved avreise:

 

 1. Legg dyner og puter som er brukt på hems tilbake i klesskapa på soveromma.
   

 2. Husk å lukke spjeld på utepeis ( håndtak står på utsida pav pipa ).
   

 3. Sjekk at alle vindauge og dører er igjen og låste.
   

 4. Sjekk at varmeovnen inne i kroken er innstillt på 20 grader.
   

 5. Ta ut kontakt for TV ( parabolen kan stå i ).
   

 6. Skru igjen hoved vasskran for oppvaskemaskin.
   

 7. Stenge stoppekran ute ( sjå oppslag i gangen ).
   

 8. Boss / Avfall kan kastast i bossdonkar i nedkjørsla til huttefeltet. ( bossekker i boden).

Ordensreglar

 

 1. Leigetakar har hovedansvar for ytta i den leigeperioden osm er avtalt med utleigar.  Hytta og utstyr må handsamast på ein ordentleg og forsvarleg måte.
   

 2. Leigetakar er ansvarleg for ting i eller på hytta som blir øy delagt eller skada i leigeperioden.  Andre skader eller feil som legetakar merkar seg, skal meldast til velferdslaget ( send gjerne ein enkel melding).
   

 3. Det må visast forståing for naboar og andre ferierande.
   

 4. Offentlege reglar for bruk av open eld på ytteområdet må fylgjast.
   

 5. Når ein reiser frå hytta, ved legetidas slutt, skal den vera reingjort.  Bord, kjøkkenbenk og golv skal vera vaska, anna inventar støvtørka, og eventjelle flekker fjerna.  Kokekar, spisebestikk og anna kjøkkeninventar skal vera reingjort og sett på plass.  Rundt hytta og hytteområdet skal vera ryddig.
   

 6. Brot på regelverket kan medføre at vedkommande vert utelukka frå mulighete til å leige i eit visst tidsrom.