gallery/naust og båtar kopi

 

 1. Naustet er merka med "Skifjordhytta Velferdslag", og er ikkje nokon av dei raude nausta ved parkeringsplassen.
   
 2. Suzuki 25HK er 4 takt og skal ha 95 okt. bensin.
   
 3. Bensintank og bensinkanner står i naustet.
  NB!   Fyll opp at bensintanken og bensinkannene etter bruk.

   

 4. Redningsvestar og flytevestar ligg i naustet.
   
 5. HUGS å ta med årane. ( skal stå i naustet ).
   
 6. Brjk båtane i beste HMS ånd, slik at vi inngår ulykker!
   
 7. Bensintanken og årane skal setjast i nastet etter bruk!
  Luka bak i båten skal låsast ( batteriet).